ZAKO Slovakia s.r.o.
Kollárova 7
921 01 Piešťany
Slovensko

IČO: 50261576

DIČ: 2120277929

IČ DPH: SK2120277929

spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel:Sro, vložka č.37729/T

Kontakt:

zakoslovakia@gmail.com
+421 905 635 628